Search News Posts

Validating credentials, please wait...
TEAMWORK

TEAMWORK – Không biết làm việc nhóm! Bạn là người đơn độc.

Kỹ năng làm việc nhóm là một kỹ năng sống và làm việc hết sức quan trọng. Vậy làm việc nhóm là gì?

I. Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả:

– Làm việc nhóm là tập hợp nhiều người KHÁC NHAU về trình độ, kiến thức, đức tính, kỹ năng, quan điểm, văn hoá, tư duy….cùng ngồi chung trong một nhóm, cùng chơi với nhau, cùng làm với nhau, cùng nhìn về một hướng và vì một mục tiêu chung của nhóm.

– Về bản chất là mỗi người đã khác nhau thì làm sao ai giống ai mà đòi hỏi người khác phải giống ý mình. Hãy tập trung vào mục tiêu của nhóm, thực hiện nhiệm vụ của mình trong nhóm đó và hoàn thành tốt mục tiêu cá nhân được giao, thế thôi đừng có nhìn qua người khác mà phán rằng sao họ không giống mình.

– Nguyên tắc làm việc nhóm là phải chấp thuận có nhóm trưởng được bầu ra dựa trên khả năng Leadership của người đó và bạn phải tuân thủ một số quyết định của nhóm trưởng, quyết định của nhóm trưởng là do ý kiến tập thể, do ý kiến của đa số và cũng có thể là do nhóm trưởng tự quyết định. Công cụ để gắn kết các thành viên của nhóm là công thức 5 W + H (what, who, when, where, who + how) và phải có mục tiêu chung của nhóm.

– Những trở ngại khi làm việc nhóm là chín người mười ý, mất thời gian bàn bạc, dễ phát sinh mâu thuẫn do cái tôi của mỗi người khác nhau….

– Thuận lợi làm việc nhóm là tập hợp sức mạnh của tập thể, nhiều người ý kiến sẽ hay hơn, nhìn vấn đề tổng quan hơn, phân tích đa chiều hơn và kết quả sẽ tốt hơn. Together Everyone Achieve More = TEAM.

II. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm:

1. Giai đoạn hình thành rất vui vẻ vì mọi người gặp nhau mới mẻ, chưa có có phát sinh ý chí quyền lực hoặc quyền lợi gì, chưa có gì để tranh giành quyền kiểm soát nhóm.

2. Giai đoạn sóng gió: Khi hình thành nhóm và cùng nhau làm việc chung hoặc chơi chung sẽ bắt đầu phát sinh quyền lợi, quyền lực và va chạm. Đây là thời khắc sóng gió, nếu không kiểm soát được sẽ bị tan rã. Đây là giai đoạn hình thành nên những qui định, luật lệ, tiêu chí để kiểm soát tổ chức nhóm.

3. Giai đoạn ổn định: Sau những sóng gió bắt đầu phân chia quyền lực, vị trí, quyền lợi theo năng lực từng người rõ ràng thì nhóm đi vào ổn định.

4. Giai đoạn cất cánh và phát triển: Sau ổn định thì chỉ là chung sức cất cánh và phát triển mạnh.

5. Giai đoạn phân hoá thành những nhóm nhỏ: Sau quá trình phát triển thì tổ chức lớn mạnh, nhiều người phát triển năng lực cao hơn, thông tin nhiều hơn thì sẽ phân hoá thành nhiều nhóm nhỏ khác tách rời và có khi hoạt động độc lập. Đây là qui luật tất yếu mà mọi người phải chấp nhận.
…………………………………………………………….
Hồ Minh Chính
KAS Training & Coaching.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *