Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Tài Sản
Phần Mềm Quản Lý Tài Sản

Phần mềm quản lý tài sản là một phân hệ của bộ phần mềm Lego-ERP. Phần mềm quản lý tài sản cho phép quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản từ lúc mua tới khi thanh lý tài sản. Phần mềm quản lý tài sản cung cấp các chức năng:

Chức NăngMô Tả
Quản lý cơ cấu tổ chức
Quản lý phòng banThêm sửa xóa các phòng ban
Tên phòng ban
Tên phòng ban cấp trên
Mô tả chức năng, nhiệm vụ
Quản lý danh mục chức vụThêm sửa xóa các chức vụ:
Tên nhiệm vụ
Mô tả chức năng
Quản lý nhân sự Quản lý các thông tin về cán bộ, nhân viên trong viện:
Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số CMND
Phòng ban, chức vụ
Quản lý trang thiết bị văn phòng, máy móc
Thêm mới thiết bịMã số thiết bị
Hãng bán
Thời hạn bảo hành
Hãng/năm/quốc gia sản xuất
Giá tiền
Người quản lýThời điểm giao
Người/phòng ban được giao
Thu hồi tài sảnThời điểm thu hồi
Trạng thái tài sản
Bảo dưỡng tài sảnĐặt lịch bảo dưỡng
Chọn hãng bảo dưỡng
Chi phí bảo dưỡng
Kết quả bảo dưỡng
Kiểm kê tài sảnThời điểm kiểm kê
Danh sách người kiểm kê
Danh sách tài sản kiểm kê, còn hay mất, trạng thái tài sản
Thanh lý tài sảnThời điểm thanh lý
Số tiền thu về
Quản Lý Vật Tư Hao Mòn
Thêm mới vật tưMã vật tư, số lượng, đơn giá, giá tiền
Hãng/năm/quốc gia sản xuất
Giao vật tư cho người sử dụngThời điểm giao
Danh sách mã vật tư, số lượng
Tên người nhận (hoặc phòng ban)
Kiểm kê vật tưThời điểm kiểm kê
Danh sách người kiểm kê
Danh sách vật tư kiểm kê, số lượng còn lại
Quản Lý Tài Sản Nhà Đất
Quản lý tài sản nhà đấtThêm sửa xóa tài sản nhà đất
Thông tin tài sản: vị trí, diện tích (m2), số tầng, cấp công trình, tiền, nguồn vốn, diện tích xây dựng, số phòng …
Thông tin người/phòng ban quản lý
Quản Lý Tài Sản Cần Nhiên Liệu Vận Hành Ô tô hoặc các thiết bị cần chi phí xăng dầu … khi vận hành
Thêm mới tài sảnMã số thiết bị
Hãng bán
Thời hạn bảo hành
Hãng/năm/quốc gia sản xuất
Giá tiền
Giao tài sản cho người sử dụngThời điểm giao
Người/phòng ban được giao
Mức độ đã sử dụng
Thu hồi tài sảnThời điểm thu hồi
Trạng thái tài sản
Mức độ đã sử dụng
Bảo dưỡng tài sảnĐặt lịch bảo dưỡng
Chọn hãng bảo dưỡng
Chi phí bảo dưỡng
Kết quả bảo dưỡng
Kiểm kê tài sảnThời điểm kiểm kê
Danh sách người kiểm kê
Danh sách tài sản kiểm kê, còn hay mất, trạng thái tài sản, mức độ sử dụng
Quản lý mức độ sử dụngThời điểm cập nhật
Mức độ sử dụng
Quản lý tiêu thụ nhiên liệuThời điểm tiêu thụ
Số lượng nhiên liệu, đơn giá, chi phí
Thanh lý tài sảnThời điểm thanh lý
Số tiền thu về
Báo Cáo
Báo cáo kiểm kê tài sản
Báo cáo khấu hao tài sản
Báo cáo vật tư tiêu hao
Báo cáo thanh lý tài sản