Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược
Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược

Lego-ERP giúp quản lý đầy đủ các quy trình trong cho các nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Mô hình phần mềm quản lý sản xuất dược

Chức Năng Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược

Quản Lý Sản Xuất

Cho phép cấu hình linh hoạt các công đoạn/ quy trình sản xuất tùy theo từng loại thuốc, từng dây truyền

Quản lý lệnh sản xuất

Thiết lập định mức nguyên vật liệu theo từng thuốc, từng lô thuốc, tính toán bù hoạt chat.

Quản lý máy móc thiết bị, nguồn lực sản xuât

Quản lý kế hoạch sản xuất

Báo Cáo sản xuất

Quản Lý Chất Lượng

Quy trình kiểm tra chất lượng được thiết lập tương ứng với quy trình sản xuất, theo từng loại thuốc, từng dây truyền

Quá trình kiểm tra chất lượng được tự động hóa theo quy trình đã thiết lập sẵn

Thiết lập phiếu QA/QC theo từng công đoạn kiểm tra chất lượng

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng theo từng khâu, cản báo khi có chỉ tiêu không đạt chất lượng

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng

Quản Lý Kho

Cho phép thiết lập và quản lý nhiều loại kho như nguyên liệu, bao bì, thành phẩm… Với quy trình kiểm tra chất lượng, nhập kho, xuất kho, kiểm kê kho, tái kiểm theo từng loại kho.

Liên kết với module quản lý sản xuất để quản lý kế hoạch nguyên vật liệu cho từng kế hoạch sản xuất, cảnh báo khi phát hiện thiếu nguyên vật liệu, dược liệu cho sản xuất.

Quản lý vị trí của từng lô trong kho, ưu tiên xuất kho theo ngày hết hạn

Báo Cáo Sản Xuất

Cung cấp báo cáo tổng thể cho toàn bộ quá trình sản xuất

Báo cáo kế hoạch sản xuất

Báo cáo tiến độ sản xuất

Báo cáo kế hoạch nguyên vất liệu, dược liệu

Báo cáo nguồn lực sản xuất, dự báo khả năng sản xuất

Báo cáo quản lý chất lượng

Báo cáo kế hoạch mua hàng, chi phí mua hàng, công nợ

Báo cáo kế hoạch bán hàng, doanh số bán hàng, công nợ

Theo dõi tiến độ sản xuất theo từng đơn đặt hàng, từng kế hoạch sản xuất


Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược (Lego-ERP Smart Factory) là giải pháp tối ưu cho việc tự động hóa nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory sẽ giúp doanh nghiệp:

Chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, kiểm soát các quá trình sản xuất: Nhờ được thiết kế chuyên biệt cho các nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory đã được xây dựng sẵn toàn bộ các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các nhà máy sản xuất dược.

Tự động hóa quá tình sản xuất: Lego-ERP Smart Factory được trang bị các ứng dụng IoT giúp tự động kiểm soát, tự động cảnh báo, và tự động điều khiển các máy móc, thiết bị, dây truyền trong quá trình sản xuất dược. 

Lego-ERP giúp giám sát tất cả các hoạt động từ mua hàng/nhập khẩu – lưu kho – phân phối, đấu thầu thuốc của các công ty phân phối thuốc, để hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng, liên tục và tức thời. Qua đó nhà quản lý đảm bảo hoạt động phân phối diễn ra xuyên suốt trong toàn hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục vấn đề, từ đó giảm trừ rủi ro, tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận. Phần mềm quản lý phân phối dược được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, với đầy đủ các chức năng của một bộ phần mềm quản lý phân phối tiêu chuẩn  được thiết kế theo nghiệp vụ quản lý phân phối dược phẩm và đáp ứng các yêu cầu của GDP, GSP.

Phần mềm quản lý đại lý giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin đại lý, theo dõi quá trình đặt hàng và mua hàng của đại lý, theo dõi/kiểm soát doanh thu, công lợ của đại lý.

Phần mềm quản lý đấu thầu thuốc giúp doanh ghiệp quản lý được toàn bộ quá trình đấu thầu từ: chuẩn bị hồ sơ thầu, trào thầu, ký hợp đồng, quản lý tiến độ cung cấp, tiến độ thanh toán. Đây cũng sẽ là cơ sở dữ liệu tập trung giúp doanh nghiệp lưu lại thông tin về toàn bộ các đợt đấu thầu, ký hợp đồng, giúp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Phần mềm quản lý kho dược cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ cho việc quản lý kho hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý/theo dõi hàng hóa trong kho, quản lý xuất/nhập/tồn kho. Chức năng quản lý kho dược được thiết kế phù hợp với các đặc thù riêng của nghiệp vụ quản lý kho dược và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn GSP. Cung cấp khả năng tích hợp với các thiết bị đọc mã vạch, QR code giúp cho việc nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa trở lên dễ dàng và chính xác. Phần mềm còn cung cấp khả năng tích hợp với các ứng dụng, thiết bị IoT cho phép quản lý gián sát trực tiếp các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… trong kho và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các điều kiện bảo quản không được đảm bao.

Cho phép doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhà cung cấp và toàn bộ quá trình mua hàng