Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự
Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự

Phần mềm quản lý nhân sự & tiền lương là một phân hệ của bộ phần mềm Lego-ERP. Phần mềm quản lý nhân sự & tiền lương cung cấp đầy đủ các chức năng giúp doanh nghiệp có được một hệ thống quản lý nhân sự đầy đủ, đảm bảo tuần thủ tất cả các điều kiện của luật lao động. Đồng thời phần mềm cũng được thiết kế theo mô hình quản trị nhân sự hiện đại Tuyển – Dậy – Dùng – Giữ – Thải. Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp các chức năng:

Quản Lý Hồ Sơ Nhân Viên

Quản lý thông tin nhân viên: cập nhật, lưu trữ các thông tin theo nội dung của Sơ yếu lý lịch: Họ tên; ngày tháng, năm sinh; nơi sinh; dân tộc; tôn giáo; số CMND; thông tin liên hệ, tình trạng sức khỏe, quá trình Đoàn, Đảng…(biểu mẫu)

Quản lý hợp đồng lao động với nhân viên: 

Quản lý hợp đồng lao động

Theo dõi kỳ hạn hợp đồng, thông báo các hợp đồng sắp hết kỳ hạn

Quản lý thông tin gia đình

Quản lý thông tin người phụ thuộc

Quản lý, theo dõi chứng chỉ của nhân viên

Quản lý loại nhân viên

Quá trình làm việc của nhân viên

Tìm kiềm hồ sơ nhân viên và thông tin nhân viên linh động

Tự tạo các báo cáo nhân sự theo các trường chỉ định, lưu mẫu báo cáo để phục vụ cho lần sau

Đính kèm tài liệu vào hồ sơ nhân viên

In quyết định thôi việc

Quản Lý Tuyển Dụng

Yêu cầu tuyển dụng

Lập yêu cầu từ hoạch định hoặc phát sinh từ các phòng ban, bộ phận

Theo dõi trạng thái các yêu cầu tuyển dụng

Kiểm duyệt các yêu cầu tuyển dụng, chi phí

Quá trình tuyển dụng

Lập kế hoạch tuyển dụng: Vòng thi

Xác định yêu cầu tuyển dụng cho kế hoạch

Tạo tin tuyển dụng, tập hợp ứng viên, gửi thư mời tham gia tuyển dụng tới ứng viên

Theo dõi trạng thái kế hoạch tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ ứng viên

Nhập thông tin ứng viên:

Tên, tuổi, giới tính,…;Thông tin liên hệ; Thông tin người liên hệ…

Quá trình công tác (kinh nghiệm)

Học vấn, trình độ, kỹ năng

Phát hiện các ứng viên tiềm năng

Quản lý thi tuyển

Danh sách ứng viên tham gia các vòng thi

Cập nhật kết quả của từng Vòng thi

Lọc kết quả của mỗi vòng thi

Tự động gửi thư mời, thư cảm ơn, thư thông báo kết quả tương ứng từng vòng thi.

Thủ tục tiếp nhận nhân viên mới

Chuyển thông tin của ứng viên sang thông tin nhân viên chính thức

Tự động gửi email đến các bộ phận liên quan để làm thủ tục nhận nhân viên mới

Gửi email thông báo khi nhân viên vào nhận việc sớm hoặc trễ so với dự kiến

Quản Lý Đào Tạo

Quản lý yêu cầu đào tạo

Lập và duyệt yêu cầu đào tạo

Lập các khóa đào tạo, áp dụng bắt buộc đối với loại nhân viên, bộ phận

Hỗ trợ chọn học viên theo phòng ban, bộ phận, chức vụ hay chọn 1 tập nhân viên cụ thể

Hỗ trợ tự động xác định học viên theo hoạch định.

Quản lý đào tạo

Lập và duyệt kế hoạch đào tạo

Quản lý Học viên dự kiến; Học viên chính thức

Lập danh sách nhân viên tham gia khóa đào tạo

Gửi email mời tham gia khóa đạo tạo

Cập nhập kết quả đào tạo

Quản lý Chi phí đào tạo

Quản lý cam kết, chứng chỉ, kỹ năng

Khảo sát sau đào tạo

Nhắc đánh giá sau thời gian đào tạo

Đánh giá hiệu quả sau thời gian đào tạo

Bảo Hiểm 

Theo dõi nhân viên thai sản

Danh sách lao động tăng trong tháng

Danh sách lao động giảm trong tháng

Danh sách thay đổi lương đóng bảo hiểm

Xuất báo cáo D02 ra file excel và import vào hệ thống bảo hiểm online

Chấm Công

Đăng ký đi công tác

Nhân viên submit form đăng ký công tác

Trưởng bộ phận duyệt

Hệ thống tự duyệt nếu quá hạn mà trưởng bộ phận không duyệt

Đăng ký nghỉ phép và các loại nghỉ

Nhân viên submit form đăng ký nghỉ phép

Trưởng bộ phận duyệt

Hệ thống tự duyệt nếu quá hạn mà trưởng bộ phận không duyệt

Hệ thống tự động gửi email nhắc làm các form đăng ký nếu thiếu công ngày hôm đó

Hàng tuần gửi email thông báo tổng số phút đi trễ (đối với nhân viên đi trễ) cho nhân viên và trưởng bộ phận

Hàng tháng gửi danh sách những nhân viên đi trễ vượt ngưỡng cho phép qua email cho trưởng bộ phận

Tích hợp với hệ thống chấm công tại cửa

Quản lý tăng ca:

Nhập danh sách tăng ca từ file excel vào hệ thống chấm công

Duyệt dữ liệu tăng ca

Bảng chấm công tổng hợp cả tháng

Khóa sổ bảng công

Tính Lương

Duyệt danh sách nhân viên sẽ tham gia tính lương trong tháng

Quản lý danh sách nhân viên tham gia công đoàn, tính đoàn phí

Nhập thông tin lương

Lịch sử lương nhân viên

Duyệt danh sách nhân viên tham gia bảo hiểm trong tháng, trừ tiền đóng bảo hiểm

Nhập các khoản điều chỉnh, thưởng, trợ cấp thai sản… vào hệ thống

Tính lương

Danh sách trả lương hàng tháng

In phiếu lương

Gửi phiếu lương qua email cho nhân viên kèm theo mật khẩu để mở file

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – Mẫu 02/KK-TNCN

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Khóa sổ bảng lương

Đánh giá hiệu quả công việc (KPI nhân viên)

Quản lý danh mục KPI cho từng vị trí công việc

Trưởng bộ phận cập nhật thông tin đánh giá KPI cho từng nhân viên theo định kỳ hoặc khi nhân viên hoàn thành công việc

Báo cáo tổng hợp KPI nhân viên theo tháng, quý, năm

Quản lý người dùng

Tích hợp hệ thống user thông qua domain (AD)

Đăng nhập hệ thống sử dụng cơ chế chứng thực AD

Phân quyền sử dụng chức năng hệ thống

Khóa truy cập

Lưu nhật ký sử dụng của user