Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Mua Hàng

Các chức năng được cung cấp bởi chức năng quản lý mua hàng:

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • Quản lý thông tin và phân nhóm nhà cung cấp theo loại hàng hóa mà nhà cung ứng cung cấp.
 • Quản lý đầy đủ thông tin từ giá cung cấp theo số lượng hàng hóa, thời gian giao hàng.
 • Quản lý thông tin thanh toán, lịch sử mua bán, lịch sử thanh toán của nhà cung cấp.
 • Quản lý kế hoạch mua hàng
  • Quản lý kế hoạch mua hàng dựa trên tính toán tự động vòng luân chuyển nguyên liệu/dược liệu – hàng hóa tồn kho, nhằm đảm bảo tính tối ưu tồn kho cho dược liệu, hàng hóa.
  • Quản lý kế hoạch giao hàng phục vụ cho công tác chủ động lựa chọn được nhà cung cấp tối ưu nhất cũng như có kế hoạch tài chính luôn tốt nhất.
  • Hỗ trợ lập đơn hàng từ nhiều nguồn số liệu: Lấy từ phiếu nhu cầu, lấy từ hợp đồng.
 • Quản lý đơn hàng mua hàng
  • Tự động tổng hợp danh mục, số lượng hàng (nguyên liệu, dược liệu) cần mua từ phiếu yêu cầu mua hàng của các đơn vị sản xuất.
  • Tự động tạo đơn hàng mua hàng dựa trên kê hoạch mua hàng của các đơn vị và tiến độ cung cấp của các nhà cung cấp
 • Quản lý tiến độ cung cấp hàng hóa
  • Theo dõi tiến độ cung cấp hàng hóa của các nhà cung cấp theo từng đơn hàng
  • Cảnh báo chậm tiến dộ
 • Quản lý hàng nhập kho
  • Tích hợp chức năng quản lý kho hàng giúp đơn giản hóa cho quá trình nhận hàng và nhập kho
  • Quản lý vị trí trong kho.
 • Quản lý thanh toán
  • Quản lý kế hoạch thanh toán cho từng đơn hàng
  • Quản lý lịch sử thanh toán với các nhà cung cấp
  • Quản lý hoàn tiền từ nhà cung cấp đối với các đơn hàng bị trả
 • Quản lý đổi trả hàng
  • Quản lý danh mục hàng hóa không đạt chất lượng càn trả lại nhà cung cấp
 • Tính toán chi phí nhập khẩu
Quy Trình Quản Lý Mua Hàng Cho Nhà Máy Sản Xuất

Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược (Lego-ERP Smart Factory) là giải pháp tối ưu cho việc tự động hóa nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory sẽ giúp doanh nghiệp:

Chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, kiểm soát các quá trình sản xuất: Nhờ được thiết kế chuyên biệt cho các nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory đã được xây dựng sẵn toàn bộ các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các nhà máy sản xuất dược.

Tự động hóa quá tình sản xuất: Lego-ERP Smart Factory được trang bị các ứng dụng IoT giúp tự động kiểm soát, tự động cảnh báo, và tự động điều khiển các máy móc, thiết bị, dây truyền trong quá trình sản xuất dược. 

Lego-ERP giúp giám sát tất cả các hoạt động từ mua hàng/nhập khẩu – lưu kho – phân phối, đấu thầu thuốc của các công ty phân phối thuốc, để hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng, liên tục và tức thời. Qua đó nhà quản lý đảm bảo hoạt động phân phối diễn ra xuyên suốt trong toàn hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục vấn đề, từ đó giảm trừ rủi ro, tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận. Phần mềm quản lý phân phối dược được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, với đầy đủ các chức năng của một bộ phần mềm quản lý phân phối tiêu chuẩn  được thiết kế theo nghiệp vụ quản lý phân phối dược phẩm và đáp ứng các yêu cầu của GDP, GSP.

Phần mềm quản lý đại lý giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin đại lý, theo dõi quá trình đặt hàng và mua hàng của đại lý, theo dõi/kiểm soát doanh thu, công lợ của đại lý.

Phần mềm quản lý đấu thầu thuốc giúp doanh ghiệp quản lý được toàn bộ quá trình đấu thầu từ: chuẩn bị hồ sơ thầu, trào thầu, ký hợp đồng, quản lý tiến độ cung cấp, tiến độ thanh toán. Đây cũng sẽ là cơ sở dữ liệu tập trung giúp doanh nghiệp lưu lại thông tin về toàn bộ các đợt đấu thầu, ký hợp đồng, giúp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Phần mềm quản lý kho dược cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ cho việc quản lý kho hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý/theo dõi hàng hóa trong kho, quản lý xuất/nhập/tồn kho. Chức năng quản lý kho dược được thiết kế phù hợp với các đặc thù riêng của nghiệp vụ quản lý kho dược và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn GSP. Cung cấp khả năng tích hợp với các thiết bị đọc mã vạch, QR code giúp cho việc nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa trở lên dễ dàng và chính xác. Phần mềm còn cung cấp khả năng tích hợp với các ứng dụng, thiết bị IoT cho phép quản lý gián sát trực tiếp các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… trong kho và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các điều kiện bảo quản không được đảm bao.

Cho phép doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhà cung cấp và toàn bộ quá trình mua hàng