Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Kho Dược

Phần mềm quản lý kho dược cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ cho việc quản lý kho hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý/theo dõi hàng hóa trong kho, quản lý xuất/nhập/tồn kho. Chức năng quản lý kho dược được thiết kế phù hợp với các đặc thù riêng của nghiệp vụ quản lý kho dược và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn GSP. Cung cấp khả năng tích hợp với các thiết bị đọc mã vạch, QR code giúp cho việc nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa trở lên dễ dàng và chính xác. Phần mềm còn cung cấp khả năng tích hợp với các ứng dụng, thiết bị IoT cho phép quản lý gián sát trực tiếp các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… trong kho và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các điều kiện bảo quản không được đảm bao.

You may affordable papers advertise in the paper in the classified section of the website and sell it just as you receive payment from the purchaser.

 • Quản lý chuỗi kho
  • Cho phép tạo và quản lý nhiều kho trong cùng một hệ thống
  • Cho phép luân chuyển giữa các kho
  • Quản lý kho ảo
   • Trên mỗi kho vật lý khách hàng có thể tạo nhiều kho ảo, mỗi kho ảo tương ứng với một dự án hay một chủng loại thuốc.
  • Quản lý nhập kho
  • Quản lý địa điểm/ vị trí trong kho
   • Khi hàng mới về sẽ được sắp xếp vào kho
  • Quản lý danh mục hàng hóa trong kho, vị trí hàng trong kho
  • Quản lý xuất kho

Đảm bảo 2 quy tắc :

– FEFO: Hết hạn dùng trước – xuất trước

– FIFO:  Nhập trước – xuất trướcQuản lý luân chuyển nội bộ

Quản lý luân chuyển nội bộ

 • Sắp xếp các hàng hóa vào kho
 • Đưa hàng hóa đến nhưng nơi để thực hiện giao dịch
 • Bốc dỡ hàng hóa

Báo cáo kiểm kê kho

Báo cáo tồn kho

Tích hợp chức năng quét mã vạch, quét QR code

Tích hợp chức năng quẩn lý chất lượng để quản lý chất lượng định kỳ của thuốc và nguyên liệu tại các kho

Quản lý văn bản, chứng từ nhập, xuất kho

Tích hợp chức năng IoT cho phép tự động giám sát: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, điều kiện bụi,… tại kho. Tự động cảnh báo khi các điều kiện bảo quản không đảm bảo yêu cầu

Mô Hình Kho Cho Nhà Máy Sản Xuất Dược Phẩm và Thực Phẩm Chức Năng

Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất Dược (Lego-ERP Smart Factory) là giải pháp tối ưu cho việc tự động hóa nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory sẽ giúp doanh nghiệp:

Chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất, kiểm soát các quá trình sản xuất: Nhờ được thiết kế chuyên biệt cho các nhà máy sản xuất dược, Lego-ERP Smart Factory đã được xây dựng sẵn toàn bộ các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm cho các nhà máy sản xuất dược.

Tự động hóa quá tình sản xuất: Lego-ERP Smart Factory được trang bị các ứng dụng IoT giúp tự động kiểm soát, tự động cảnh báo, và tự động điều khiển các máy móc, thiết bị, dây truyền trong quá trình sản xuất dược. 

Lego-ERP giúp giám sát tất cả các hoạt động từ mua hàng/nhập khẩu – lưu kho – phân phối, đấu thầu thuốc của các công ty phân phối thuốc, để hàng hóa lưu thông một cách nhanh chóng, liên tục và tức thời. Qua đó nhà quản lý đảm bảo hoạt động phân phối diễn ra xuyên suốt trong toàn hệ thống, kịp thời phát hiện và khắc phục vấn đề, từ đó giảm trừ rủi ro, tăng trưởng về doanh số và lợi nhuận. Phần mềm quản lý phân phối dược được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, với đầy đủ các chức năng của một bộ phần mềm quản lý phân phối tiêu chuẩn  được thiết kế theo nghiệp vụ quản lý phân phối dược phẩm và đáp ứng các yêu cầu của GDP, GSP.

Phần mềm quản lý đại lý giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin đại lý, theo dõi quá trình đặt hàng và mua hàng của đại lý, theo dõi/kiểm soát doanh thu, công lợ của đại lý.

Phần mềm quản lý đấu thầu thuốc giúp doanh ghiệp quản lý được toàn bộ quá trình đấu thầu từ: chuẩn bị hồ sơ thầu, trào thầu, ký hợp đồng, quản lý tiến độ cung cấp, tiến độ thanh toán. Đây cũng sẽ là cơ sở dữ liệu tập trung giúp doanh nghiệp lưu lại thông tin về toàn bộ các đợt đấu thầu, ký hợp đồng, giúp dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin.

Phần mềm quản lý kho dược cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ cho việc quản lý kho hàng, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý/theo dõi hàng hóa trong kho, quản lý xuất/nhập/tồn kho. Chức năng quản lý kho dược được thiết kế phù hợp với các đặc thù riêng của nghiệp vụ quản lý kho dược và tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn GSP. Cung cấp khả năng tích hợp với các thiết bị đọc mã vạch, QR code giúp cho việc nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa trở lên dễ dàng và chính xác. Phần mềm còn cung cấp khả năng tích hợp với các ứng dụng, thiết bị IoT cho phép quản lý gián sát trực tiếp các điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng,… trong kho và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các điều kiện bảo quản không được đảm bao.

Cho phép doanh nghiệp dễ dàng quản lý nhà cung cấp và toàn bộ quá trình mua hàng