Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Phần Mềm Quản Lý Kế Hoạch
Phần Mềm Quản Lý Kế Hoạch

Phần mềm quản lý kế hoạch cung cấp các chức năng cho phép doanh nghiệp là các chủ đầu tư dự án có thể: quản lý kế hoạch đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý hợp đồng tập trung. Phần mềm quản lý kế hoạch được thiết kế tuân thủ các thủ tục, quy định theo luật đầu tư và luật đấu thầu tại Việt Nam.

5 Lý do bạn nên sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch

Quản lý tập trung, thống nhất: phần mềm quản lý kế hoạch cung cấp cho doanh nghiệp một hệ thống quản lý kế hoạch, quản lý dự án, quản lý gói thầu, và quản lý hợp đồng tập trung và thống nhất, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, theo dõi, tìm kiếm toàn bộ các thông tin, dữ liệu của tất cả các quá trình trong quy trình quản lý dự án.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi: phần mềm quản lý kế hoạch được xây dựng trên nền tảng web, do vậy chỉ cần có internet và ứng dụng web browser là bạn đã có thể truy cập, sử dụng phần mềm mọi lúc, mọi nơi, với mọi loại thiết bị.

Dễ dàng tương tác: phần mềm quản lý kế hoạch được thiết kế đơn giản, hiện đại giúp các thành viên trong dự án dễ dàng tương tác, trao đổi, cập nhật thông tin tại tất cả các khâu trong quá trình quản lý dự án.

Tự động tổng hợp báo cáo: phần mềm quản lý kế hoạch cung cấp đầy đủ các báo cáo, thống kê giúp người quản lý, và các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp dễ dàng tổng hợp thông tin, báo cáo về tình hình, tiến độ triển khai, thanh toán, giải ngân của dự án.

An toàn, bảo mật:  phần mềm quản lý kế hoạch cung cấp chức năng role-based access control cho phép quản lý truy nhập, phân quyền sử dụng dựa theo chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên trong công ty. Phần mềm quản lý kế hoạch cho phép phần quyền truy nhật tới từng trường thông tin, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối với các thông tin, dữ liệu được quản lý.

Chức Năng Quản Lý Đầu Tư

Cho phép quản lý toàn bộ các bước, công việc, thông tin trong quá trình thực hiện dự án tại, giúp cho quá trình quản lý dự án được thuận lợi và dễ dàng. Chức năng quản lý đầu tư đồng thời cung cấp các tính năng cho phép người quản lý có thể theo dõi tiến độ thực hiện, thanh toán của các dự án đang được thực hiện tại công ty thông qua các đồ thị biểu diễn trực quan giúp cho người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tiến trình thực hiện của nhiều dự án đồng thời giúp cho người quản lý kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh đảm bảo cho các công việc trong dự án có thể theo kịp được tiến độ yêu cầu. Chức năng quản lý đầu tư cũng sẽ lưu trữ thông tin về các dự án đã thực hiện, các nhà thầu đã tham gia đấu thầu, trúng thầu, tiến độ thực hiện của từng dự án đông thời cung cấp nhiều công cụ tìm kiếm thông tin giúp cho việc tìm kiếm thông tin về các gói thầu đã thực hiện một cách đơn gian và dễ dàng.

Chức năng theo dõi hoạt động đầu tư

Cho phép theo dõi đánh giá hoạt động đầu tư có thể dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện cũng như phần giá trị vốn đầu tư thực hiện được. Các thông tin được biểu diễn dưới dạng đồ thị trực quan, giúp người xem có thể dễ dàng nắm bắt được quá trình thực hiện kế hoạch đâu tư về mặt tiến độ và vốn.

Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư : cho phép người sử dụng theo dõi tổng quan về tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư của toàn công ty, của từng đơn vị. Người sử dụng còn có thể xem chi tiết tiến độ thực hiện của từng dự án, của từng đơn vị khi cần.

Theo dõi vốn thực hiện: Cho phép người sử dụng có thể theo dõi về giá trị vốn thực hiện theo kế hoạch đầu tư ở ba tiêu chí là tổng mức đầu tư, giá trị hợp đồng và thanh toán. Ngoài ra, người sử dụng còn có thể so sánh các tiêu chí thực hiện trên theo khoảng thời gian, theo đơn vị thực hiện để từ đó có sự điều hành chỉ đạo phù hợp.

Theo dõi các dự án trọng điểm: Cho phép theo dõi tiến độ cụ thể của một nhóm các dự án trọng điểm được ưu tiên thực hiện ở mức cao.

Tìm kiếm dự án: cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm và hiển thị thông tin chi tiết của các dự án đã và đang thực hiện.

Chức Năng Quản Lý Thông Tin Dự Án

Hằng năm, sau khi kế hoạch đầu tư được ban hành, các đơn vị phải tiến hành khai báo thông tin về các dự án mà mình sẽ thực hiện theo kế hoạch và đăng ký tiến độ thực hiện dự án theo dự kiến. Chức năng này cho phép mỗi đơn vị vào khai báo các thông tin dự án mà đơn vị mình chủ trì. Hệ thống sẽ tự động gán danh sách dự án được khai báo theo thông tin đăng nhập khi người sử dụng đăng nhập vào module quản lý dự án

Chức Năng Quản Lý Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Tính năng quản lý tiến độ dự án giúp người quản lý dự án có thể quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án trên từng bước, từng công việc của dự án để có thể kịp thời phát hiện ra các dự án đang bị vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhờ đó sẽ đưa ra được các phương án điều chỉnh phù hợp giúp cho dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ.Chức năng quản lý tiến độ thực hiện dự án cung cấp các tính năng:

Lựa chọn công việc áp dụng cho dự án: mỗi dự án sẽ có thể bao gồm các bước thực hiện với các công việc khác nhau cần thực hiện tùy theo mô hình của từng dự án. Do vậy khi khai báo thông tin về dự án, người quản lý dự án sẽ phải khai báo, lựa chọn các công việc cần phải thực hiện trong dự án. Danh sách các công việc mà người quản lý dự án có thể lựa chọn để áp dụng cho dự án được quản lý trong chức năng quản lý công việc áp dụng cho dự án, hoặc người quản lý dự án có thể khai báo các công việc mới áp dụng riêng cho dự án.

Khai báo tiến độ thực hiện dự kiến cho dự án: tính năng này cho phép người quản lý dự án có thể khai báo tiến độ thực hiện cho các công việc cho dự án, bao gồm thời gian bắt đầu thực hiện công việc và thời gian hoàn thành của công việc.

Theo dõi tiến độ thực hiện dự án: tiến độ thực hiện  dự án có thể được thể hiện thông qua hai phương thức là bảng tiến độ thực hiện và đồ thị biểu diễn biểu đồ thời gian, giúp cho người quản lý có thể dễ dàng theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án. Hệ thống cho phép người quản lý dự án có thể:

Cập nhật tiến độ thực hiện thực tế cho dự án: cho phép người quản lý dự án có thể cập nhật liên tục về tiến độ thực hiện sau khi mỗi công việc của dự án được hoàn thành

So sánh thông tin về tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ dự kiến: tiến độ thực hiện của mỗi dự án sẽ được quản lý theo 2 thông tin là tiến độ dự kiến và tiến độ thực tế của dự án. Hai thông tin này sẽ được hệ thống so sánh và hiển thị trên cùng một đồ thị biểu diễn tiến độ thực hiện, hệ thống sẽ cảnh báo cho người quản lý dự án đối với các công việc có tiến độ thực hiện thực tế chậm hơn so với tiến độ dự kiến ban đầu.

Chức năng quản lý danh sách công

Tính năng quản lý danh sách công việc cung cấp các công cụ cho phép người sử dụng có thể tự định nghĩa ra các bước, các công việc và các thông tin cần nhập liệu trong các dự án. Danh sách này sẽ được sử dụng để cho phép người quản lý dự án có thể lựa chọn ra các công việc phù hợp để áp dụng cho từng dự án, cho phép người sử dụng có thể linh hoạt lựa chọn theo từng loại dự án cũng như khi quy trình thực hiện đầu tư thay đổi hệ thống cũng sẽ dễ dàng tùy biến theo cho phù hợp

Định nghĩa các bước thực hiện cho một loại dự án: Đối với mỗi nhóm dự án khác nhau sẽ có những bước thực hiện khác nhau. Ví dụ đối với dự án xây dựng mà thuê tư vấn lập dự án thì có thêm bước lập dự án và kế hoạch thầu cho gói thầu thuê tư vấn trước khi lập dự án. Chức năng này cho phép người sử dụng có thể tiến hành định nghĩa và khai báo các nhóm dự án với các bước triển khai tương ứng một cách linh hoạt.

Định nghĩa các công việc: trong các bước thực hiện sẽ gồm nhiều công việc khác nhau với các thông tin cần nhập trong các công việc. Module cho phép người dùng có thể linh hoạt định nghĩa các công việc trong các bước thực hiện cũng như các thông tin cần nhập khi muốn theo dõi thêm các thông số khác của dự án.

Các bước và công việc được cấu hình mặc định trong hệ thống:

Bước Thực hiệnCông Việc
Lập, thẩm định và phê duyệt dự án Tên dự án.
Tổng mức đầu tư .
Số gói thầu của dự án.
Tên các gói thầu.
Giá các gói thầu.
Hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu.
Thời gian thực hiện tương ứng các gói thầu.
Ngày phê duyệt dự án.
Số quyết định phê duyệt dự án.
Người ký quyết định đầu tư.
Đính kèm quyết định đầu tư.
Phê duyệt dự toán và kế hoạch thầu tư vấn lập dự án (nếu có): Tên dự án.
Tên nhà thầu thực hiện tư vấn lập dự án.
Giá gói thầu tư vấn lập dự án.
Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán (nếu có): Ngày phê duyệt.
Số quyết định phê duyệt.
Người ký quyết định phê duyệt.
Đính kèm quyết định.
Lập và phê duyệt HSMT/HSYC (Theo từng gói thầu): Tên dự án.
Tên gói thầu
Giá gói thầu.
Giá trị dự toán được duyệt (nếu có).
Ngày phê duyệt.
Số quyết định phê duyệt.
Người ký quyết định phê duyệt.
Đính kèm quyết định
  Kết quả đấu thầu: Tên dự án.
Tên gói thầu
Tên nhà thầu trúng thầu.
Hình thức tham dự thầu (Độc lập hoặc liên danh).
Giá trúng thầu:
Thời gian thực hiện gói thầu.
Thời gian bảo hành.
Ngày phê duyệt.
Số quyết định phê duyệt.
Người ký quyết định phê duyệt.
Đính kèm quyết định phê duyệt.
Mô tả thiết bị chính trong gói thầu, đính kèm file báo giá thiết bị (xác lập cơ sở dữ liệu giá).
Ký hợp đồng (KHĐ): Tên nhà thầu ký hợp đồng.
Ngày hiệu lực của hợp đồng
Giá hợp đồng.
Điều kiện thanh toán: có thể tùy chọn điều kiện thanh toán với khoảng thời gian thanh toán tương ứng ( được định nghĩa trong module quản lý công việc).
Thời gian thực hiện hợp đồng.
Số hiệu hợp đồng.
Triển khai hợp đồng + Nghiệm thu bàn giao (NTBG): Ngày thanh toán tạm ứng.
Số tiền thanh toán tạm ứng.
Ngày ký hoàn thành giao hàng (tùy chọn).
Ngày thanh toán theo thời gian hoàn thành giao hàng và số tiền thanh toán (nếu có).
Ngày ký biên bản nghiệm thu sơ bộ (PAC).
Ngày thanh toán theo thời gian nghiệm thu sơ bộ và số tiền thanh toán theo nghiệm thu sơ bộ (nếu có).
Ngày ký biên bản nghiệm thu cuối cùng (FAC).
Ngày thanh toán theo thời gian nghiệm thu cuối cùng và số tiền thanh toán (nếu có).
Quyết toán Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có).
Ngày ký phê duyệt quyết toán (nếu có).
Ngày thanh lý hợp đồng (nếu có).
Chức Năng Quản Lý Tài Liệu

Là hệ thống quản lý tài liệu tập trung cho toàn doanh nghiệp, bao gồm các loại tài liệu như:

Tài liệu dự án: tài liệu phê duyệt dự án, tài liệu đấu thầu, tài liệu triển khai, nghiệm thu, thanh quyết toán,…

Các văn bản pháp luật, nghị định liên quan

Các tài liệu nội bộ trong doanh nghiệp

Mô Hình Chức Năng Quản Lý Tài Liệu

Chức năng quản lý lĩnh vực tài liệu

Chức năng quản lý lĩnh vực tài liệu cho phép quản lý, lưu trữ các tài liệu theo lĩnh vực của tài liệu giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý, sử dụng tài liệu. Chức năng quản lý lĩnh vực tài liệu cung cấp các tính năng:

Tạo mới một lĩnh vực tài liệu.

Liệt kê các lĩnh vực tài liệu hiện có.

Sửa thông tin lĩnh vực tài liệu.

Deactivate một hoặc nhiều lĩnh vực tài liệu đồng thời.

Add tài liệu vào một lĩnh vực tài liệu.

Remove tài liệu khỏi lĩnh vực tài liệu.

Xóa lĩnh vực tài liệu. chú ý chỉ cho phép xóa một lĩnh vực tài liệu khi trên hệ thống không còn tài liệu nào thuộc về lĩnh vực tài liệu đó

Chức năng quản lý tài liệu

Chức năng quản lý tài liệu cho phép người sử dụng có thể khai báo, tạo mới, quản lý các tài liệu liên quan đến các luật, nghị định, và các tài liệu khác cần lưu trữ, quản lý của công ty. Chức năng quản lý tài liệu cung cấp các tính năng:

Tạo mới một tài liệu cần lưu trữ: hệ thống cung cấp tính năng cho phép người sử dụng có thể tạo mới một tài liệu để lưu trữ trên hệ thống. Khi tạo một tài liệu mới trên hệ thống người sử dụng sẽ phải khai báo các thông tin quản lý cho tài liệu bao gồm:

Tên tài liệu.

Mô tả tài liệu.

Tóm tắt nội dung chính.

Phân loại tài liệu.

Cấp ban hành.

Ngày có hiệu lực và hết hiệu lực.

Tệp văn bản đi kèm.

Import nội dung tài liệu: tính năng này cho phép người sử dụng có thể import trực tiếp nội dung tài liệu từ dạng PDF hoặc doc, nội dung này sẽ được convert sang dạng text lưu vào DB để sử dụng cho các chức năng xem trực tiếp nội dung tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu theo nội dung.

Liệt kê danh sách tài liệu: tính năng này cho phép người sử dụng có thể liệt kê danh sách các tài liệu đã được tạo trên hệ thống. Tính năng này cho phép người sử dụng có thể liệt kê danh sách tài liệu trên hệ thống theo: loại tài liệu, đơn vị ban hành, thời gian có hiệu lực của tài liệu.

Sửa, xóa tài liệu.

Xem nội dung tài liệu, download tài liệu: tính năng này cho phép người sử dụng có thể xem trực tiếp nội dung tài liệu trên web hoặc download nội dung tài liệu về máy tính cá nhân với định dạng PDF hoặc WORD.

Chức năng tìm kiếm va tra cứu tài liệu

Cho phép tìm kiếm tài liệu theo các tiêu chí sau đây:

Tên và mô tả tài liệu

Nội dung tóm tắt

Phân loại tài liệu

Cấp ban hành

Ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực

Tên tệp văn bản đi kèm

Nội dung văn bản đi kèm

Người tạo và người sửa văn bản này.

Sau khi quản trị viên gửi yêu cầu tìm kiếm, hệ thống sẽ in ra danh sách các tài liệu phù hợp với yêu cầu mà quản trị viên đã nhập.